Diaita-express.com


Κεφίρ το ποτό της υγείας

Χρήσιμες συνδέσεις:
-Ανανεώστε η κατοχυρώστε internet domain names μόνο με 7,5 € / μήνα

-Δείτε την υγρασία των φυτών σας και βρείτε εύκολα κάθε πότε θέλουν πότισμα.
Το moisture meter μεγαλώνει υγιή φυτά.


-Ταχυγνωριμίες

-Βότανα Κρήτης
KNOSSOS HERBS
Αντωνίου 8
Γαλάτσι
ΧΟΝΔΡΙΚΗ-ΛΙΑΝΙΚΗ
Τηλ.2102135560


ΓΑΝΟΔΕΡΜΑ
Δοκιμάστε τώρα τον υγιεινό καφέ που προστατεύει την υγεία σας.

Οικιακή αποτρίχωση
Αγοράστε σήμερα το καλύτερο μηχάνημα για μόνιμη αποτρίχωση και απαλλαγείτε απο δυσοσμίες, ιδρώτα και περιττή τριχοφυΐα.
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Τι χρειάζεται ο οργανισμός σας για να είναι πάντα υγιής

Δίαιτα Scardale / Υποκατηγορία: Δίαιτα Σκαρνταίηλ

Η διαμόρφωση κι υγεία τοϋ ανθρώπινου σώματος εξαρτά τα.
κατά κύριο λόγο άπό τίς τροφές πού δέχεται.
Οί πιό έκδηλες καί μάλλον πιό συνηθισμένες τροφικές ανωμαλίες προκαλούνται άπό τήν αστάθμητη λήψη θερμίδων, πού άλλοτε είναι πάρα πολλές κι άλλοτε πολύ λίγες.
Βέβαια, ή έλλειψη τροφών είναι ή κύρια αίτια τής κακής διατροφής τών ανθρώπων σέ πολλά σημεία τοϋ κόσμου.
Όμως, προσέξτε: «κακή διατροφή» δέν σημαίνει πάντα· τήν ανεπαρκή λήψη καί χώνευση τροφών, άλλά καί τήν αστάθμητη λήψη καί χώνευση τους.
Μπορεί ό κάτοικος μιας πλούσιας ευρωπαϊκής χώρας νά διατρέφεται τό'Ίδιο άσχημα μ' έναν άλλον τοΰ Τρίτου Κόσμου, άν καί αυτό άπό διαφορετική σκοπιά.
Σάν καρδιολόγος, είμαι σέ θέση νά πώ μέ βεβαιότητα ότι τό υπερβολικό πάχος είναι μιά άπό τίς κυριότερες αιτίες τών καρδιοπαθειών.
Άρα, λοιπόν, μιά σωστή κι αποτελεσματική δίαιτα αποτελεί έναν άπό τούς θετικότερους παράγοντες στήν περιστολή τών καρδιακών παθήσεων.
Τό υπερβολικό πάχος έχει αρνητικές επιδράσεις στήν πίεση καί τήν χοληστερίνη τοΰ αίματος.
Σάν έντερολόγος πάλι, ξέρω ότι ένώ (τό υπερβολικό πάχος), δέν είναι ή βασική αιτία τοΰ διαβήτη, τής οστεοαρθρίτιδας καί τών ασθενειών πού παρουσιάζονται στή χοληδόχο κύστη, σίγουρα όμως επιδεινώνει τήν κατάσταση καί στις τρεις περιπτώσεις άλλά καί σέ πολλές άλλες.
Μιά μελέτη (ή όποια δέν έχει ολοκληρωθεί ακόμη) πού έχει αναλάβει νά κάνει τό Κέντρο Ερευνών γιά τούς Αιχμαλώτους Πολέμου, γιά λογαριασμό τοϋ Ναυτικοΰ, στό Σάν Ντιέγκο, δείχνει ότι ή διατροφή τών πιλότων πού είχαν αιχμαλωτιστεί στό Βιετνάμ συνέβαλλε στή διατήρηση τής καλής τους υγείας γιά μεγάλο χρονικό διάστημα, ακριβώς επειδή δέν περιείχε πολλά λίπη καί χοληστερόλη!
Ή σύγκριση πού έγινε ανάμεσα στους επαναπατρισμένους αιχμαλώτους καί μιά άλλη ομάδα πιλότων τοΰ Ναυτικού, απόδειξε ότι ή δεύτερη κατηγορία ξεπερνούσε κατά πολύ τήν πρώτη σέ καρδιακές παθήσεις! Σέ γενικές γραμμές, ή υγεία τών Αιχμαλώτων τοΰ Βιετναμικοΰ Πολέμου παρουσίαζε πολύ καλύτερη εικόνα.
Κι αυτό είναι φυσικό άφοΰ οϋτε έπιναν, οϋτε έτρωγαν πολύ καί σίγουρα ή τροφή τους ήταν κατά πολύ πιό φτωχή σέ λίπη καί χοληστερόλη άπ' δ,τι προβλέπει τό μέσο Αμερικανικό διαιτολόγιο Πρός Θεοϋ, οϋτε κάν πού σκέπτομαι νά σας προτείνω τό διαιτολόγιο τών Βιετκόνγκ σάν τόν καλύτερο τρόπο άδυνατίσματος.
Όμως τά μέχρι τώρα αποτελέσματα τής πιό πάνω μελέτης, εμπεριέχουν ένα μήνυμα γιά όλους μας.


Αρθρο: Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Τι χρειάζεται ο οργανισμός σας για να είναι πάντα υγιής

Κατηγορία: Δίαιτα Scardale

Υποκατηγορία: Δίαιτα Σκαρνταίηλ

Σχετικά άρθρα:
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Βήματα για πετυχημένη δίαιτα
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Τι χρειάζεται ο οργανισμός σας για να είναι πάντα υγιής
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Πόσο πρέπει να ζυγίζετε;
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Ποιες θρεπτικές ουσίες απαιτεί μιά καλή διατροφή;
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Χημεία δίαιτας
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Ο μεταβολισμός και οι κετόνες παίζουν πρωταρχικό ρόλο
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Η τέλεια ιατρική μέθοδος Scardale
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: 1. Ή ιατρική δίαιτα Scardale
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: 2. Τό πρόγραμμα γιά τή διατήρηση τής σιλουέτας σας
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: 3. Πήρατε δύο κιλά πάνω άπό τό κανονικό; καιρός γιά δίαιτα, δίχως καθυστέρηση
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: 4. Ό καθημερινός πίνακας τοΰ βάρους σας
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Πώς νά φτιάσετε τόν πίνακα γιά τήν καθημερινή παρακολούθηση τοϋ βάρους σας
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Βασικοί κανόνες τής ιατρικής δίαιτας Scardale
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Η 14ήμερη Ιατρική δίαιτα Scardale
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Απάντηση στά τυχόν ερωτήματα σας γιά τό πώς πρέπει ν' αρχίσετε τήν ιατρική δίαιτα Scardale
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Πρόγραμμα Scardale για την διατήρηση της σιλουέτας σας
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Βασικές αρχές τοΰ προγράμματος γιά τή διατήρηση τής σιλουέτας σας
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Απολαύστε τό πρόγραμμα γιά τή διατήρηση τής σιλουέτας: βάλτε λίγο φαντασία στά φαγητά σας
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Πρόγραμμα Scardale μe τiς δεκαπενθήμερες εναλλαγές
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Χάστε κιλά μέ τή μέθοδο Scardale καί κερδίστε φίνο σώμα, γεμάτο υγεία γιά τήν υπόλοιπη ζωή σας
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Βρείτε τή φόρμα σας κι αναλογιστείτε τ' αγαθά σας
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Μερικά ιατρικά προβλήματα πού έχουν σχέση μέ τή δίαιτα
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Φαγητά πού επιτρέπονται σέ δίαιτες μέ περιορισμένη χρήση άλατιου (νατρίου)
Τί φαγητά πρέπει ν' αποφεύγετε όταν κάνετε δίαιτα μέ αυστηρούς περιορισμούς στό αλάτι
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Τροφικές αλλεργίες
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Άντιαλλεργική Δίαιτα
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Μερικές περιπτώσεις - παραδείγματα εφαρμογής τής άντιαλλεργικής δίαιτας
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Ζάχαρο
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Υπέρταση (Υψηλή πίεση)
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Αρτηριοσκλήρωση καί Χοληστερόλη
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Πεπτικό Έλκος (Στομάχι - DUODENUM)
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Καρδιακές ενοχλήσεις, δυσπεψία, χολή
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: ΔυσκοιλιότηταΚοινοποιήστε το άρθρο: στο Facebook, το tweeter κ.α. social media.

Categories:


AA - ΕρωταπΑντήσεις
Diet tips
Yγιεινή διατροφή
Άρθρα
Αρχαία Ελληνική Διατροφή
Βελτίωση του πεπτικού συστήματος
Βότανα θεραπείες
Βότανα κατάλογος
Βότανα πληροφορίες
Βότανα-Φυτά
Διαιτα atkins
Δίαιτα express
Δίαιτα orac
Δίαιτα Scardale
Δίαιτα South Beach
Δίαιτα ανάλογα με τον τύπο αίματος σας
Δίαιτα και Χοληστερίνη
Δίαιτα σύμφωνα με το αίμα σας
Δίαιτα της ζώνης
Δίαιτα Ωμέγα
Διαιτολόγοι-Διατροφολόγοι-Συγγραφείς
Διατροφή
Διατροφή Διαβήτης
Διατροφή του παιδιού
Διατροφή: Πρόληψη ασθενειών
Ενίσχυση του ανοσοποιητικού
Ιπποκράτης περι διαίτης
Καταστάλαγμα Γνώσης
Μυστικά
Παιδική παχυσαρκία
Συμπληρώματα διατροφής
Συνταγές
Τροφές διαχωρισμός
Τροφές κατάλογος
Τρόφιμα: Οσα δεν ξέρεις...
Υγεία και μακροζωία
Υγιεινά ποτά

 
Diaita-express.com Επικοινωνία Καταχώρηση
 
 
φθηνα domain names