Diaita-express.com


Κεφίρ το ποτό της υγείας

Χρήσιμες συνδέσεις:
-Ανανεώστε η κατοχυρώστε internet domain names μόνο με 7,5 € / μήνα

-Δείτε την υγρασία των φυτών σας και βρείτε εύκολα κάθε πότε θέλουν πότισμα.
Το moisture meter μεγαλώνει υγιή φυτά.


-Ταχυγνωριμίες

-Βότανα Κρήτης
KNOSSOS HERBS
Αντωνίου 8
Γαλάτσι
ΧΟΝΔΡΙΚΗ-ΛΙΑΝΙΚΗ
Τηλ.2102135560


ΓΑΝΟΔΕΡΜΑ
Δοκιμάστε τώρα τον υγιεινό καφέ που προστατεύει την υγεία σας.

Οικιακή αποτρίχωση
Αγοράστε σήμερα το καλύτερο μηχάνημα για μόνιμη αποτρίχωση και απαλλαγείτε απο δυσοσμίες, ιδρώτα και περιττή τριχοφυΐα.
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Πόσο πρέπει να ζυγίζετε;

Δίαιτα Scardale / Υποκατηγορία: Δίαιτα Σκαρνταίηλ

Ρίχτε μιά ματιά στον πίνακα πιο κάτω.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ (Μέ βάση τό ύψος)ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΥΨΟΣ(σε μετρα) ΒΑΡΟΣ (σέ κιλά)

1,47 40,5—44
1,49,5 42 —46
1,52 43 -47
1,54,5 44 —49
1,57 45 —50
1,59,5 47 -53
1,62 49 —55
1,645 50 —57
1,67 53 -58
1,69,5 54 —60
1,72 56 —63
1,745 58 —65
1,77 61 —67
1,79,5 63 —69
1.82 65 -71

ΑΝΤΡΕΣ
43-47
44—49
45-50
47—53
49—55
52-58
54—60
56-62
58-65
60-67
62—69
64—72
67—74
68-76
70—77
73—81
75—82
76—85
77-87
80—89
83—93

Στον πίνακα αυτό παρατίθενται τά φυσιολογικά βάρη πού αντιστοιχούν σέ κάθε υψος κι ό καθορισμός τους είναι τό αποτέλεσμα μακρόχρονης ιατρικής πείρας καθώς καί διαφόρων μελετών πού έχουν κάνει κατά καιρούς πολλές ασφαλιστικές εταιρείες πάνω σέ ανθρώπους πού έζησαν μέχρι τά βαθιά τους γεράματα.
Βέβαια, οί πιό πάνω αριθμοί δέν ανταποκρίνονται στό «τέλειο» κατά ϋψος βάρος όμως καλό είναι νά τούς έχει ύπ' όψη του όποιος θέλει νά ζήσει πολλά καί γεμάτα υγεία χρόνια.
Άν ό οργανισμός σας δέχεται περισσότερες θερμίδες (μονάδες ενέργειας) άπ' όσες απαιτούν ή ηλικία, ό τρόπος ζωής καί ό όγκος σας, αυτές οί παραπανίσιες θερμίδες μετατρέπονται σέ πάχος.
Άν πάλι παίρνετε λιγότερες θερμίδες άπ' αυτές πού χρειαζόσαστε αδυνατίζετε γιατί τό σώμα σας χρησιμοποιεί σάν πηγή ενέργειας τό λίπος σέ αντικατάσταση τών θερμίδων πού λείπουν άπό τόν οργανισμό σας.
Επειδή πρέπει πάντα νά παίρνουμε ύπ' όψη μας αρκετούς μεταβλητούς παράγοντες — όπως είναι ή ηλικία, τό φύλο, ή δομή τών οστών, οί κλιματολογικές συνθήκες, τό επάγγελμα — όταν πρόκειται γιά τίς ανάγκες σέ θερμίδες τοΰ κάθε άνθρωπου ξεχωριστά, δέν μπορούμε νά φτιάξουμε έναν πίνακα πού νά ισχύει γιά όλους.
"Ομως ό πίνακας μπορεί νά καλύπτει όλες τίς κατηγορίες κι έτσι ό ενδιαφερόμενος νά βρίσκει έκείνην πού τοϋ ταιριάζει καλύτερα.
Πολλοί διαιτολόγοι μπορούν κάλλιστα νά ισχυριστούν πώς ή δίαιτα είναι υπόθεση πού διαφέρει κατά πολύ άπό άνθρωπο σέ άνθρωπο κι ότι, άρα, δέν γίνεται νά φτιαχτεί κάτι ενιαίο πού νά ισχύει γιά όλους.
Αυτό είναι σωστό, ειδικότερα γιά τίς περιπτώσεις πού τό άτομο υποφέρει άπό κάποια πάθηση ή είναι παχύσαρκο· τότε, ό μόνος αρμόδιος νά συστήσει δίαιτα στόν άρρωστο φυσικά είναι ό γιατρός πού τόν παρακολουθεί καί κανένας άλλος.
Όμως παραμένει γεγονός τ' ότι οί παχύσαρκοι, στή μεγάλη τους πλειοψηφία ποτέ δέν πρόκειται ν' αποκτήσουν ξεχωριστό διαιτολόγιο ό καθένας τους βασισμένο στίς οργανικές τους ιδιομορφίες καί τούς άλλους μεταβλητούς παράγοντες πού αναφέραμε πιό πάνω.
Ένας ορισμένος αριθμός θερμίδων απαιτείται γιά τόν έλεγχο τοΰ βασικοΰ μεταβολισμού τοΰ σώματος, περιλαμβάνει λειτουργίες όπως οί χτύποι τής καρδιάς, ή αναπνοή καί ή διατήρηση τής θερμοκρασίας τοΰ σώματος σέ κανονικά επίπεδα Άπό κεϊ κι ΰστερα, όλες σας οί κινήσεις χρειάζονται θερμίδες Άν περνάτε όλη τή μέρα σας καθισμένοι σέ μιά καρέκλα, τότε σίγουρα δέν έχετε ανάγκη άπό πολλές θερμίδες.
Άν όμως είσαστε κολυμβητής μεγάλων αποστάσεων τότε σίγουρα χρειαζόσαστε μπόλικες άπό δαΰτες.
Πάντως στήν περίπτωση πού τό καθισιό είναι ή πιό αγαπημένη σας ενασχόληση σάς συμβουλεύω ν' αλλάξετε συνήθειες τό γρηγορότερο! Μήν ξεχνάτε πώς ένα φινετσάτο καί γεμάτο υγεία σώμα δέν μπορεί παρά νά είναι τό αποτέλεσμα ενός ολοκληρωμένου τρόπου ζωής όπου ή κατάλληλη διατροφή συνδυάζεται μέ τήν απαιτούμενη κινητικότητα.
Άν τύχει καί διαφωνήσετε μέ τό γιατρό σας γιά τό ποιό πρέπει νά είναι τό κανονικό βάρος πού αντιστοιχεί στή σωματική σας διάπλαση καλό elvai ν' ακούσετε τή δική του γνώμη όσο κι άν δέν σάς αρέσει.
Ή παχυσαρκία δημιουργείται τόσο άργά καί ύπουλα πού δέν τήν αντιλαμβανόμαστε ή αρχίζετε νά τήν συνηθίζετε καθώς περνοΰν τά χρόνια.
Κι όμως δέν υπάρχει μεγαλύτερος εχθρός γιά τήν υγεία σας.
Κάθε πρωί πού ξυπνάτε, γραμμή στή ζυγαριά!


Αρθρο: Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Πόσο πρέπει να ζυγίζετε;

Κατηγορία: Δίαιτα Scardale

Υποκατηγορία: Δίαιτα Σκαρνταίηλ

Σχετικά άρθρα:
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Βήματα για πετυχημένη δίαιτα
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Τι χρειάζεται ο οργανισμός σας για να είναι πάντα υγιής
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Πόσο πρέπει να ζυγίζετε;
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Ποιες θρεπτικές ουσίες απαιτεί μιά καλή διατροφή;
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Χημεία δίαιτας
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Ο μεταβολισμός και οι κετόνες παίζουν πρωταρχικό ρόλο
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Η τέλεια ιατρική μέθοδος Scardale
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: 1. Ή ιατρική δίαιτα Scardale
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: 2. Τό πρόγραμμα γιά τή διατήρηση τής σιλουέτας σας
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: 3. Πήρατε δύο κιλά πάνω άπό τό κανονικό; καιρός γιά δίαιτα, δίχως καθυστέρηση
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: 4. Ό καθημερινός πίνακας τοΰ βάρους σας
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Πώς νά φτιάσετε τόν πίνακα γιά τήν καθημερινή παρακολούθηση τοϋ βάρους σας
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Βασικοί κανόνες τής ιατρικής δίαιτας Scardale
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Η 14ήμερη Ιατρική δίαιτα Scardale
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Απάντηση στά τυχόν ερωτήματα σας γιά τό πώς πρέπει ν' αρχίσετε τήν ιατρική δίαιτα Scardale
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Πρόγραμμα Scardale για την διατήρηση της σιλουέτας σας
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Βασικές αρχές τοΰ προγράμματος γιά τή διατήρηση τής σιλουέτας σας
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Απολαύστε τό πρόγραμμα γιά τή διατήρηση τής σιλουέτας: βάλτε λίγο φαντασία στά φαγητά σας
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Πρόγραμμα Scardale μe τiς δεκαπενθήμερες εναλλαγές
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Χάστε κιλά μέ τή μέθοδο Scardale καί κερδίστε φίνο σώμα, γεμάτο υγεία γιά τήν υπόλοιπη ζωή σας
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Βρείτε τή φόρμα σας κι αναλογιστείτε τ' αγαθά σας
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Μερικά ιατρικά προβλήματα πού έχουν σχέση μέ τή δίαιτα
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Φαγητά πού επιτρέπονται σέ δίαιτες μέ περιορισμένη χρήση άλατιου (νατρίου)
Τί φαγητά πρέπει ν' αποφεύγετε όταν κάνετε δίαιτα μέ αυστηρούς περιορισμούς στό αλάτι
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Τροφικές αλλεργίες
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Άντιαλλεργική Δίαιτα
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Μερικές περιπτώσεις - παραδείγματα εφαρμογής τής άντιαλλεργικής δίαιτας
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Ζάχαρο
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Υπέρταση (Υψηλή πίεση)
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Αρτηριοσκλήρωση καί Χοληστερόλη
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Πεπτικό Έλκος (Στομάχι - DUODENUM)
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Καρδιακές ενοχλήσεις, δυσπεψία, χολή
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: ΔυσκοιλιότηταΚοινοποιήστε το άρθρο: στο Facebook, το tweeter κ.α. social media.

Categories:


AA - ΕρωταπΑντήσεις
Diet tips
Yγιεινή διατροφή
Άρθρα
Αρχαία Ελληνική Διατροφή
Βελτίωση του πεπτικού συστήματος
Βότανα θεραπείες
Βότανα κατάλογος
Βότανα πληροφορίες
Βότανα-Φυτά
Διαιτα atkins
Δίαιτα express
Δίαιτα orac
Δίαιτα Scardale
Δίαιτα South Beach
Δίαιτα ανάλογα με τον τύπο αίματος σας
Δίαιτα και Χοληστερίνη
Δίαιτα σύμφωνα με το αίμα σας
Δίαιτα της ζώνης
Δίαιτα Ωμέγα
Διαιτολόγοι-Διατροφολόγοι-Συγγραφείς
Διατροφή
Διατροφή Διαβήτης
Διατροφή του παιδιού
Διατροφή: Πρόληψη ασθενειών
Ενίσχυση του ανοσοποιητικού
Ιπποκράτης περι διαίτης
Καταστάλαγμα Γνώσης
Μυστικά
Παιδική παχυσαρκία
Συμπληρώματα διατροφής
Συνταγές
Τροφές διαχωρισμός
Τροφές κατάλογος
Τρόφιμα: Οσα δεν ξέρεις...
Υγεία και μακροζωία
Υγιεινά ποτά

 
Diaita-express.com Επικοινωνία Καταχώρηση
 
 
φθηνα domain names