Diaita-express.com


Κεφίρ το ποτό της υγείας

Χρήσιμες συνδέσεις:
-Ανανεώστε η κατοχυρώστε internet domain names μόνο με 7,5 € / μήνα

-Δείτε την υγρασία των φυτών σας και βρείτε εύκολα κάθε πότε θέλουν πότισμα.
Το moisture meter μεγαλώνει υγιή φυτά.


-Ταχυγνωριμίες

-Βότανα Κρήτης
KNOSSOS HERBS
Αντωνίου 8
Γαλάτσι
ΧΟΝΔΡΙΚΗ-ΛΙΑΝΙΚΗ
Τηλ.2102135560


ΓΑΝΟΔΕΡΜΑ
Δοκιμάστε τώρα τον υγιεινό καφέ που προστατεύει την υγεία σας.

Οικιακή αποτρίχωση
Αγοράστε σήμερα το καλύτερο μηχάνημα για μόνιμη αποτρίχωση και απαλλαγείτε απο δυσοσμίες, ιδρώτα και περιττή τριχοφυΐα.
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Ο μεταβολισμός και οι κετόνες παίζουν πρωταρχικό ρόλο

Δίαιτα Scardale / Υποκατηγορία: Δίαιτα Σκαρνταίηλ

Ό τρομερά πολύπλοκος τρόπος με τόν όποιο οί τροφές μεταβολίζονται άπό τό σώμα μας δέν έχει εξηγηθεί ακόμη απόλυτα άπό τήν επιστήμη.
Πάντως, άπό ιατρική σκοπιά, μιά βασική σκιαγράφηση τής όλης διαδικασίας νομίζω πώς ενδιαφέρει άμεσα τόν καθένα άπό σάς πού θέλει ν' ασχοληθεί σοβαρά μέ τό ζήτημα δίαιτα.
Κανείς δέν μπορεί ν' αδυνατίσει έτσι άπό τή μιά στιγμή στήν άλλη μέ διάφορες αλχημείες.
Άλλά ένας προσεγμένος συνδυασμός -ροφών μπορεί κάλλιστα νά συμβάλει στή διαδικασία τών καύσεων τοΰ λίπους πού περιέχει τό ανθρώπινο σώμα κι αυτό μέ άλλα λόγια σημαίνει χάσιμο κιλών! Ή I.
Δ.
Σ.
σάς παρέχει αυτούς τούς συνδυασμούς τροφών πού θ' αυξήσουν τόν μεταβολισμό τών λιπών τοΰ σώματος σας, γεγονός πού θά έχει σάν αποτέλεσμα νά χάνετε μέχρι μισό κιλό τήν ήμερα.
Οί λέξεις μεταβολισμός καί κετόνες παίζουν πρωταρχικό ρόλο στή διαδικασία τοΰ αδυνατίσματος μέ τή βοήθεια μιάς αποτελεσματικής δίαιτας.
Μερικές φορές κι ειδικότερα όταν κάποιος ακολουθεί μιά δίαιτα, ό ανθρώπινος οργανισμός καίει περισσότερο λίπος άπό τό συνηθισμένο.
Σ' αυτή τή περίπτωση τό σώμα παράγει ένα μεγάλο αριθμό κετόνων.
Οί κετόνες μερικές φορές χαρακτηρίζονται σάν παράγωγα τοΰ μισοκαμένου (ή μισομεταβολισμένου) λίπους.
"Αν ό οργανισμός σας δέν δέχεται αρκετούς υδατάνθρακες ή λίπη γιά τήν κάλυψη τών αναγκών του σέ θερμίδες, σέ μιά πρώτη φάση αντλεί τό λίπος πού χρειάζεται γιά ενέργεια άπό τά σημεία συσσώρευσης (τοΰ λίπους) πού ήδη αναφέραμε.
"Ομως τό σώμα σας δέν καταφέρνει ν' αναλώσει ολότελα ολόκληρη τήν ποσότητα τοΰ λίπους πού προσπαθεί νά μεταβολίσει στά κύτταρα σας.
Τά απόβλητα — νά ποΰμε — αυτής τής διαδικασίας — δηλαδή τό μισοκαμένο λίπος ή «στάχτες» — τά λέμε κετόνες.
Άν τό σώμα σας παράγει κετόνες αυτό είναι σημάδι πώς οί καύσεις γίνονται μέ γοργό ρυθμό ή μ' άλλα λόγια μεταβολίζετε γρήγορα τό λίπος σας (καλή καύση).
Κι αυτός είναι ό στόχος πού επιδιώκουμε: τή χρησιμοποίηση τοΰ αποθηκευμένου λίπους γιά τόν εφοδιασμό του όργανισμοΰ μας σέ θερμίδες καί — άρα — ενέργεια.
Αυτή ή άντληση καί χρήση τοΰ εναποθηκευμένου λίπους άπό τόν οργανισμό μας αποτελεί τήν απαραίτητη προϋπόθεση στή διαδικασία τοΰ αδυνατίσματος τό σώμα σας μετατρέπεται σέ καυστήρα τοΰ λίπους.
Όσοι σκέφτονται ν' αρχίσουν δίαιτα πρέπει νά ξέρουν πώς τό πιό σημαντικό πλεονέκτημα τών κετόνων είναι ότι περιορίζουν τήν όρεξη κάνοντας έτσι τήν όλη διαδικασία τοΰ αδυνατίσματος λιγότερο ενοχλητική κι ελαχιστοποιώντας ή καί καταργώντας ολότελα τή χρήση άντι-όρεκτικών φαρμάκων.
Οί κετόνες αποβάλλονται άπό τόν οργανισμό μέσω τών ούρων.
Αυτή ή διουρητική επίδραση βοηθάει στόν καθαρισμό τοΰ οργανισμού άπό ένα μέρος τών αποβλήτων πού αφήνουν οί ταχύρρυθμες καύσεις.
Οί τροφές πού προβλέπονται άπό τήν Ι.Δ.Σ.
παρέχουν έναν αποτελεσματικό συνδυασμό άπό πρωτείνες, λίπη καί υδατάνθρακες.
Αυτός ό συνδυασμός τροφών πού δέχεται καθημερινά ό οργανισμός όσων ακολουθούν τή Δίαιτα Scardale προκαλεί τόν αυξημένο μεταβολισμό τοϋ λίπους καί παράγει κετόνες που ή ποσότητα τους, όμως, δέν ξεπερνάει τά κανονικά όρια.
Ή κούρα αδυνατίσματος που δημιουργεί κέτοση (δηλαδή μεγάλο αριθμό κετόνων) ποτέ δέν φτάνει σέ επίπεδα επικίνδυνα '/ιά τήν ανθρώπινη υγεία εκτός άπό τίς ακόλουθες περιπτώσεις: διαβήτη σέ προχωρημένο στάδιο, εγκυμοσύνη πού βρίσκεται στό τελευταίο τρίμηνο τής κύησης καί αλκοολισμό (τό πρόβλημα τοϋ αλκοολισμού πάντως είναι πολύπλοκο καί δέν έχει εξηγηθεί απόλυτα).
Στόν αλκοολισμό, ή κέτοση αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μέ νλυκόζη καί ινσουλίνη.
Όπως καί νάχει τό πράγμα, συνιστώ πάντα στους ασθενείς μου πού έχουν σοβαρά προβλήματα μέ τήν υγεία τους, κι ειδικότερα στους αλκοολικούς καί τούς διαβητικούς νά κάνουν δίαιτα μόνο κάτω άπό τή συνεχή παρακολούθηση τοΰ γιατρού τους.


Αρθρο: Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Ο μεταβολισμός και οι κετόνες παίζουν πρωταρχικό ρόλο

Κατηγορία: Δίαιτα Scardale

Υποκατηγορία: Δίαιτα Σκαρνταίηλ

Σχετικά άρθρα:
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Βήματα για πετυχημένη δίαιτα
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Τι χρειάζεται ο οργανισμός σας για να είναι πάντα υγιής
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Πόσο πρέπει να ζυγίζετε;
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Ποιες θρεπτικές ουσίες απαιτεί μιά καλή διατροφή;
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Χημεία δίαιτας
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Ο μεταβολισμός και οι κετόνες παίζουν πρωταρχικό ρόλο
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Η τέλεια ιατρική μέθοδος Scardale
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: 1. Ή ιατρική δίαιτα Scardale
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: 2. Τό πρόγραμμα γιά τή διατήρηση τής σιλουέτας σας
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: 3. Πήρατε δύο κιλά πάνω άπό τό κανονικό; καιρός γιά δίαιτα, δίχως καθυστέρηση
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: 4. Ό καθημερινός πίνακας τοΰ βάρους σας
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Πώς νά φτιάσετε τόν πίνακα γιά τήν καθημερινή παρακολούθηση τοϋ βάρους σας
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Βασικοί κανόνες τής ιατρικής δίαιτας Scardale
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Η 14ήμερη Ιατρική δίαιτα Scardale
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Απάντηση στά τυχόν ερωτήματα σας γιά τό πώς πρέπει ν' αρχίσετε τήν ιατρική δίαιτα Scardale
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Πρόγραμμα Scardale για την διατήρηση της σιλουέτας σας
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Βασικές αρχές τοΰ προγράμματος γιά τή διατήρηση τής σιλουέτας σας
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Απολαύστε τό πρόγραμμα γιά τή διατήρηση τής σιλουέτας: βάλτε λίγο φαντασία στά φαγητά σας
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Πρόγραμμα Scardale μe τiς δεκαπενθήμερες εναλλαγές
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Χάστε κιλά μέ τή μέθοδο Scardale καί κερδίστε φίνο σώμα, γεμάτο υγεία γιά τήν υπόλοιπη ζωή σας
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Βρείτε τή φόρμα σας κι αναλογιστείτε τ' αγαθά σας
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Μερικά ιατρικά προβλήματα πού έχουν σχέση μέ τή δίαιτα
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Φαγητά πού επιτρέπονται σέ δίαιτες μέ περιορισμένη χρήση άλατιου (νατρίου)
Τί φαγητά πρέπει ν' αποφεύγετε όταν κάνετε δίαιτα μέ αυστηρούς περιορισμούς στό αλάτι
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Τροφικές αλλεργίες
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Άντιαλλεργική Δίαιτα
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Μερικές περιπτώσεις - παραδείγματα εφαρμογής τής άντιαλλεργικής δίαιτας
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Ζάχαρο
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Υπέρταση (Υψηλή πίεση)
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Αρτηριοσκλήρωση καί Χοληστερόλη
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Πεπτικό Έλκος (Στομάχι - DUODENUM)
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: Καρδιακές ενοχλήσεις, δυσπεψία, χολή
Δίαιτα Σκαρνταίηλ: ΔυσκοιλιότηταΚοινοποιήστε το άρθρο: στο Facebook, το tweeter κ.α. social media.

Categories:


AA - ΕρωταπΑντήσεις
Diet tips
Yγιεινή διατροφή
Άρθρα
Αρχαία Ελληνική Διατροφή
Βελτίωση του πεπτικού συστήματος
Βότανα θεραπείες
Βότανα κατάλογος
Βότανα πληροφορίες
Βότανα-Φυτά
Διαιτα atkins
Δίαιτα express
Δίαιτα orac
Δίαιτα Scardale
Δίαιτα South Beach
Δίαιτα ανάλογα με τον τύπο αίματος σας
Δίαιτα και Χοληστερίνη
Δίαιτα σύμφωνα με το αίμα σας
Δίαιτα της ζώνης
Δίαιτα Ωμέγα
Διαιτολόγοι-Διατροφολόγοι-Συγγραφείς
Διατροφή
Διατροφή Διαβήτης
Διατροφή του παιδιού
Διατροφή: Πρόληψη ασθενειών
Ενίσχυση του ανοσοποιητικού
Ιπποκράτης περι διαίτης
Καταστάλαγμα Γνώσης
Μυστικά
Παιδική παχυσαρκία
Συμπληρώματα διατροφής
Συνταγές
Τροφές διαχωρισμός
Τροφές κατάλογος
Τρόφιμα: Οσα δεν ξέρεις...
Υγεία και μακροζωία
Υγιεινά ποτά

 
Diaita-express.com Επικοινωνία Καταχώρηση
 
 
φθηνα domain names