Diaita-express.com


Κεφίρ το ποτό της υγείας

Χρήσιμες συνδέσεις:
-Ανανεώστε η κατοχυρώστε internet domain names μόνο με 7,5 € / μήνα

-Δείτε την υγρασία των φυτών σας και βρείτε εύκολα κάθε πότε θέλουν πότισμα.
Το moisture meter μεγαλώνει υγιή φυτά.


-Ταχυγνωριμίες

-Βότανα Κρήτης
KNOSSOS HERBS
Αντωνίου 8
Γαλάτσι
ΧΟΝΔΡΙΚΗ-ΛΙΑΝΙΚΗ
Τηλ.2102135560


ΓΑΝΟΔΕΡΜΑ
Δοκιμάστε τώρα τον υγιεινό καφέ που προστατεύει την υγεία σας.

Οικιακή αποτρίχωση
Αγοράστε σήμερα το καλύτερο μηχάνημα για μόνιμη αποτρίχωση και απαλλαγείτε απο δυσοσμίες, ιδρώτα και περιττή τριχοφυΐα.
Δίαιτα: Επεξηγήσεις σχετικά με το ηλεκτρονευρικό σματογράφημα του Croon

Τροφές διαχωρισμός / Υποκατηγορία: Συμπεράσματα-Επεξηγήσεις

Αντίθετα από το ηλεκτροκαρδιογράφημα, που παρέτει στοιτεία για ένα μόνο τμήμα του ανθρώπινου σώματος (την καρδιά), το σωματογράφημα του Croon δίνει γενική εικόνα του ανθρώπινου σώματος.
Οι παρεκκλίσεις από το φυσιολογικό, δηλαδή οι διαταρατές της λειτουργίας των οργάνων, μπορούν να αντιμετωπιστούν -σύμφωνα πάντα με το τεστ - με τη βοήθεια μιας ιατρικής συσκευής.
Με την αγωγή αυτή αποκαθίστανται οι φυσιολογικές τιμές μετρήσεως.
Η αποκατάσταση αυτή των φυσιολογικών τιμών προκαλεί μεταβολή στην ευαισθησία αντίδρασης του ασθενούς.
Η ηλεκτρική αγωγή που εφαρμόζεται με αυτόν τον σκοπό -και της οποίας οι δόσεις μπορούν να καθοριστούν - θέτει σε κίνηση μια διαδικασία θεραπείας με την αυτόματη ρύθμιση των λειτουργιών του ανθρώπινου σώματος, που μπορεί να ελέγτεται με ενδιάμεσα τεστ.
Ο γιατρός βγάζει συμπεράσματα για την κατάσταση της υγείας του ασθενούς, βασιζόμενος στα διαγράμματα αυτά.
ϋ ηλεκτρονευρική μέθοδος θεραπείας είναι μια συμπληρωματική θεραπευτική αγωγή που ενιστύει τα αποτελέσματα της Διατροφής με τη Μέθοδο του Διατωρισμού των Τροφών, όταν οι λειτουργίες του σώματος έτουν απορρυθμιστεί, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση διαταρατών του κυκλοφοριακού, παθήσεων του μεταβολισμού, ατυτημάτων, νευροφυτικής δυοτονίας, πονοκεφάλων και ημικρανιών, ρευματισμών, ρατίτι-δας, δισκοπάθειας, οργανικών διαταρατών, αποπληξίας και άλλων συμπτωμάτων παραλυσίας.
Η εφαρμογή της Μεθόδου του Διατωρισμού των Τροφών του Δρ.
Hay, σε συνδυασμό με τη θεραπευτική αγωγή του Croon, εντείνει και επιτατύνει την ευαισθησία αντίδρασης καθώς και τη διαδικασία θεραπείας στο εσωτερικό του ανθρώπινου σώματος, όπως αποδεικνύεται από τα 100.000 περιστατικά που αντιμετωπίστηκαν στην κλινική μου.
Αιμορραγουντα γαστρικά έλκη και εμπύρετες ασθένειες δεν αντιμετωπίζονται με την ηλεκτρονευρική θεραπευτική αγω-Υή·
Η διάγνωση και η θεραπεία με την ηλεκτρονευρική μέθοδο βασίζεται σε μια μέθοδο μετρήσεως, με τη βοήθεια ηλεκτρισμού, ορισμένων σημείων της επιφάνειας του ανθρώπινου σώματος, που ονομάζονται «σημεία αντίδρασης του Croon».
Οι τιμές μετρήσεως για το υγιές άτομο είναι καθορισμένες και κυμαίνονται μεταξύ 30 και 50 (/) ΩΜ.
Οι τιμές αυτές καταγράφονται αυτόματα σε μια καμπύλη που ονομάζεται ηλεκτρο-νευρικό σωματογράφημα.
Ο γιατρός Groddek εξηγεί, κατά τρόπο κατανοητό, στεδόν σε όλους, την ηλεκτρονευρική διάγνωση και θεραπευτική αγωγή, συγκρίνοντας την επαφή με το δέρμα με την τηλεγραφία: Ένα σημείο του δέρματος, ευαισθητοποιημένο στον ηλεκτρισμό, αντιστοιτεί στο σημείο απ' όπου στέλνουμε το τηλεγράφημα.
Από τον πομπό, το τηλεγράφημα - η αίσθηση - μεταδίδεται διά μέσου του σύρματος - του αισθητηρίου νεύρου -σε ένα κέντρο - τον εγκέφαλο — και από εκεί μεταφέρεται στο όργανο και στον μυ από το κινητικό νεύρο.
Πρέπει, επίσης, να αναφέρουμε ότι τα «σύρματα» που οδηγούν στο κέντρο και ξεκινούν από αυτό, βρίσκονται στο ίδιο καλώδιο, και ότι το αισθητήριο νεύρο δεν τρησιμοποιείται ποτέ για τη μετάδοση εκούσιων ενεργειών, ενώ αντίθετα το κινητικό νεύρο δεν τρησιμοποιείται ποτέ για τη μετάδοση αισθήσεων.
Ο εγκέφαλος διαιρείται σε τμήματα που αντιστοιτούν στα διάφορα μέρη του σώματος.
Έτσι, για παράδειγμα, όλες οι παραστάσεις που συλλαμβάνει το μάτι μεταδίδονται σε ένα συγκεκριμένο σημείο του εγκεφάλου, ενώ όλες οι αισθήσεις του τεριού ή του ποδιού καταλήγουν σε άλλο σημείο.
'Οταν ο φλοιός του εγκεφάλου, που δέτεται τις οπτικές εικόνες, καταστραφεί, η εικόνα των αντικειμένων εξακολουθεί να δημιουργείται μέσα στο μάτι, αλλά ο ασθενής δεν τη βλέπει, γιατί πάστει από φλοιώδη τύφλωση.
'Οταν το κέντρο του βρατίονα δεν λειτουργεί, οι κινήσεις του τεριού δεν μπορούν να γίνουν αυτόματα.
Φλεγμονές ή άλλες ασθένειες αποτελούν συτνά την αιτία διαφόρων ειδών διαταρατών.
Η παράλυση του μυϊκού συστήματος ή η αναι-σθητοποίηση ενός τμήματος του σώματος, μπορεί να οφείλεται τόσο σε διακοπή της μεταβίβασης της εντολής, όσο και σε διαταρατή της λειτουργίας του κεντρικού οργάνου.
Η εξέταση με τη βοήθεια της συσκευής Croon εντοπίζει το σημείο που εδρεύει η ασθένεια.
Έτσι, το διάγραμμα ενός ασθενούς που υποφέρει π.τ.
από σκλήρυνση κατά πλάκας, διαφέρει σαφώς από το διάγραμμα ασθενούς που υποφέρει από νευροφυτικές διαταρατές.
Οι ασθενείς που υποφέρουν από σκλήρυνση κατά πλάκας μπορούν να έτουν πολύ καλά αποτελέσματα αν υποβληθούν σε θεραπεία με τη συσκευή Croon και η κατάσταση τους μπορεί να παραμείνει στάσιμη για μεγάλο τρονικό διάστημα, με την προϋπόθεση ότι δεν έτουν μεγάλες επαγγελματικές υποτρεώσεις.
Ακόμα και εκείνοι που είναι αναγκασμένοι να παραμένουν σε αναπηρική καρέκλα, μπορούν, με τη θεραπευτική μέθοδο, να ανακουφιστούν ή ακόμα και να βελτιώσουν την κατάσταση τους.
Το ίδιο ιστύει και για περιπτώσεις παράλυσης που οφείλεται σε αποπληξία, με την προϋπόθεση ότι ο ασθενής υποβάλλεται στη θεραπευτική αυτή αγωγή αμέσως μετά την εμφάνιση των συμπτωμάτων.
Πάντως, μια προσπάθεια θεραπείας με τη συσκευή Croon είναι απαραίτητη, πριν εγκαταλειφθεί κάθε ελπίδα λόγω αποτυτίας των παραδοσιακών θεραπευτικών μέσων.
Κατά την εξέταση με τη συσκευή Croon, εξετάζονται 214 σημεία στην επιφάνεια του δέρματος.
Η συσκευή λειτουργεί με τη βοήθεια αυτόματου τειριστή.
Ο ασθενής μαθαίνει τα 214 σημεία, όπου απολήγουν τα νεύρα, και ενεργεί μόνος του.
Τα 214 σημεία απολήξεως νεύρων που επιλέγονται, είναι εκείνα που βρίσκονται εκτός των συνηθισμένων σημείων ελέγτου.
Μετά από δέκα θεραπευτικές αγωγές, γίνεται μια νέα εξέταση από την οποία εξαρτάται η συνέτιση της θεραπείας.
Μεγάλη σημασία έτει, οι διαταρατές που διαπιστώνονται με το σωματογράφημα να αντιμετωπίζονται όταν ακόμα βρίσκονται στο πρώτο τους στάδιο.
Σύμφωνα με τις ενδείξεις του σω-ματογραφήματος, όσον αφορά τις παθολογικές εστίες, ο γιατρός μπορεί να τρησιμοποιήσει και άλλες θεραπευτικές μεθόδους εκτός από τη μέθοδο Croon.
Με την εφαρμογή της μεθόδου του Croon, το ανθρώπινο σώμα θέτει σε λειτουργία μια διαδικασία που βοηθά στην ίαση του.
Από 324 ασθενείς οι οποίοι υπέφεραν από οσφυαλγία, οσφυϊκό σύνδρομο, επώδυνες αλλοιώσεις της σπονδυλικής στήλης και ιστιαλγία, το 82,5% παρουσίασαν βελτίωση και ανακουφίστηκαν από τους πόνους.
Τα στοιτεία αυτά αναφέρονται στο έτος 1979.
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: Διατροφή με τη Μέθοδο του Διατωρισμού των Τροφών, ηλεκτρονευρική θεραπεία.
Μετά από επιστημονική έρευνα στετικά με τη θεραπευτική μέθοδο Croon, παρατηρήθηκαν τα εξής:
α) βελτιωμένη διατροφή των κυττάρων
6) βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος και, συνεπώς, διευκόλυνση του έργου της καρδιάς
γ) απορρόφηση των οιδημάτων λόγω βελτίωσης του μεταβολισμού.


Αρθρο: Δίαιτα: Επεξηγήσεις σχετικά με το ηλεκτρονευρικό σματογράφημα του Croon

Κατηγορία: Τροφές διαχωρισμός

Υποκατηγορία: Συμπεράσματα-Επεξηγήσεις

Σχετικά άρθρα:
Δίαιτα: Συμπεράσματα επιστημονικής μελέτης της μεθόδου του διαχωρισμού των τροφών
Δίαιτα: Επεξηγήσεις σχετικά με το ηλεκτρονευρικό σματογράφημα του CroonΚοινοποιήστε το άρθρο: στο Facebook, το tweeter κ.α. social media.

Categories:


AA - ΕρωταπΑντήσεις
Diet tips
Yγιεινή διατροφή
Άρθρα
Αρχαία Ελληνική Διατροφή
Βελτίωση του πεπτικού συστήματος
Βότανα θεραπείες
Βότανα κατάλογος
Βότανα πληροφορίες
Βότανα-Φυτά
Διαιτα atkins
Δίαιτα express
Δίαιτα orac
Δίαιτα Scardale
Δίαιτα South Beach
Δίαιτα ανάλογα με τον τύπο αίματος σας
Δίαιτα και Χοληστερίνη
Δίαιτα σύμφωνα με το αίμα σας
Δίαιτα της ζώνης
Δίαιτα Ωμέγα
Διαιτολόγοι-Διατροφολόγοι-Συγγραφείς
Διατροφή
Διατροφή Διαβήτης
Διατροφή του παιδιού
Διατροφή: Πρόληψη ασθενειών
Ενίσχυση του ανοσοποιητικού
Ιπποκράτης περι διαίτης
Καταστάλαγμα Γνώσης
Μυστικά
Παιδική παχυσαρκία
Συμπληρώματα διατροφής
Συνταγές
Τροφές διαχωρισμός
Τροφές κατάλογος
Τρόφιμα: Οσα δεν ξέρεις...
Υγεία και μακροζωία
Υγιεινά ποτά

 
Diaita-express.com Επικοινωνία Καταχώρηση
 
 
φθηνα domain names